Jobs Description

  • SGK Primlerin Geri Alınması
  • Full Time
  • Architect
  • Indonesia
  • DKI Jakarta
  • Salary provided
  • 23 Mart 2015
  • 30 Mart 2015
  • 30 Mart 2015

Türkiye Emeklilik İşlemleri

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre yapılan sigorta yardımları süresine göre; kısa ve uzun vadeli sigorta kolları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.